Hem
in english, please!
     Om NeWTalent | Kontakt | Tidigare uppdrag

Welcome to Newtalent

For businesses within media and marketing we provide professional and people models as well as talents. Browse our models by selecting a category to the left.

If you would like to be a model, we can help you starting a career within the model-business or within other areas where special talents are required. Contact us to create a personal portfolio. info@newtalent.se

Have pictures already?

Create a portfolio online, free of charge. You will be presented as an aspirant (aspiranter to the left). You can also be part of the monthly model vote, and win a place among the regular people or classic models. Now also professional models and kids under age 12 can compete.

Create a profile now

Browse our aspirants and vote for model of the month.Proffsmodeller Barnmodeller Talanger
Tel:031 - 85 72 32
Fax:031 - 85 72 33
E-mail:info@newtalent.se
Copyright © 2012 NewTalent Model & Casting. Alla rättigheter är reserverade.

Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från Mäklarjouren.

Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.