Hem
in english, please!
     Hem | Om NeWTalent | Kontakt | Tidigare uppdrag

NewTalent
Vi är en ung och expansiv modellagentur. Tack vare proffsiga modeller och konkurrenskraftiga priser har vi redan jobbat med respektabla uppdragsgivare.

Vår filosofi
Vi har inga modellkartor utan använder Internet som medium. Mindre administration och lägre kostnad för modellerna ger lägre arvoden.

Vad?
Förutom att vi har modeller erbjuder vi följande:
- Modevisningar för butiker
- Portfoliofotografering

Varför?
Då ni sett våra modeller och priser är vi övertygade om att ni kommer välja oss. Tillsammans kan vi hitta den modell ni söker.
Proffsmodeller Barnmodeller Talanger
Tel:031 - 85 72 32
Fax:031 - 85 72 33
E-mail:info@newtalent.se
Copyright © 2012 NewTalent Model & Casting. Alla rättigheter är reserverade.

Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från NewTalent.

Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.